Информация за конкурса 21х21

Понеже София е отново в червената COVID зона, вернисажът на изложбата от конкурса, ще бъде от 11:30 до 17:00 на 14.03.2021, за да може повече хора да посетят галерията, без да има струпване и да е по-удобно за колегите, които са извън София. Изложбата ще продължи до 28.03.2021. В момента тече журирането на приетите произведения. Резултатите от журито ще съобщим на фейсбук страницата и уеб сайта на галерията, както и по време на вернисажа...

Пожелаваме успех. 

Information about the 21x21 contest.

Since Sofia is back in the red COVID zone, the vernissage of the exhibition from the competition will be from 11:30 to 17:00 on 14.03.2021, so that more people can visit the gallery without a crowd. The exhibition will continue until 28.03.2021. The results of the jury will be announced on the Gallery's Facebook page and here on Sunday 14.03.2021

I wish you good luck. 

“One-year program to support private professional organizations in the field of arts”
Logo-NCF-ENG-wux.png