Elitsa Baramó  "Parallel Realities  / Passing and Remaining Landscapes" solo exhibition 18.02.2021 / 08.03.2021
Елица Барамó  "Паралелни реалности  / Минаващи и оставащи пейзажи" изложба живопис 18.02.2021 / 08.03.2021. С подкрепата на Национален фонд Култура по програмата "Творчески инициативи"
One-year program to support private professional organizations in the field of arts
Едногодишна програмa за подкрепа на частни професионални организации в сферата на изкуствата
Logo-NCF-BG-wix.png