top of page
Споделени пространства - филм на Елица Барамó

„Споделени пространства“ e арт-филм на Барамó и реферира към Флуксус - фюжъна. Защото добрите идеи са универсални. Късометражният филм се реализира с подкрепата на Столична община, по инициативата „Солидарност в културата”.
Главни „действащи лица“ са живописните композиции на Барамó, а видео арт тематизира творческата инвенция. Видео арт-ът „Ноумен (Noumenon)“ се фокусира и върху отрицателната воля, отказа от определени свободи в полза на идеята. 
Проект Архитекта е част от филма „Споделени пространства“. Картините от проекта са в нова реалност, приведени в движение и озвучени с концептуални текстове на авторката. 
Картините не илюстрират текстовете. Текстовете не обясняват картините. Взаимно се интерпретират.

Музика и пост продукция - Енил Енчев; превод и текста чете - Нели Чалъкова; текст на проф. д.ф.н. Красимир Делчев; по идея, сценарий и живопис на Елица Барамó.

#Солидарност_В_Културата

bottom of page