top of page

Fourth International abstract art contest 21x21 2022

This year 84 works by artists from Bulgaria, Italy, Romania, Poland, the Republic of North Macedonia, Hungary and Latvia were accepted. The first prize winner is Svetlozar Stoyanov-Svesto - Bulgaria, the second prize is shared between Svetla Radulova - Bulgaria and Marjan Dzin - Republic of North Macedonia. New in this edition of the competition is the Participants' Award, where the accepted artists choose their favourite and the first place went to Ana-Maria Ivanova, the second place to Radoslav Sviretsov - Bulgaria, the third place is shared between Diana Desir - Bulgaria and Tomasz Omelko - Poland.
Тази година бяха приети 84 творби на артисти от България, Италия, Румъния, Полша, Република Северна Македония, Унгария, Лaтвия. Носител на първа награда е Светлозар Стоянов-Свесто - България, втора награда се разделя между Светла Радулова - България и Марян Дзингаров - Република Северна Македония. Новото в това издание на конкурса е наградата на участниците, където приетите артисти избират своя фаворит и първо място зае Ана-Мария Иванова, на второ място е Радослав Свирецов - България, трета място се раделя между Дияна Дезир - България и Томаш Омелко - Полша.
Каталозите са вече в галерията, моля колегите, които не са ги получили, да ги вземат на място, или да потвърдят пощенски адрес за да ги изпратим с ЕКОНТ, или Speedy

The exhibition is supported by the National Cultural Fund under the Creative Scholarships Programme and the Programme for the Recovery and Development of Private Cultural Organizations 2022 / С финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма „Творчески стипендии“ и "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

Logo of national Culture Fund of Bulgaria
bottom of page