top of page

Grey Zone / Zона Сиво paintings by Stoyan Кutcev / Изложба живопис на Стоян Куцев 31 03 2023 - 13 05 2023

The fear that surrounds us - zoning out.
The fear that twists our senses into a grey mass of perceptions.
The fear that depersonalizes and formalizes us.
The fear that divides us and turns us into a pack ready to tear and kill!

Страхът, който ни огражда - зонира.
Страхът, който преобръща сетивата ни в сива маса от възприятия.
Страхът, който ни обезличава и формализира.
Страхът, който ни разделя и превръща в глутница, готова да разкъсва и убива!

The exhibition is supported by the National Cultural Fund under the Programme for the Recovery and Development of Private Cultural Organizations 2022 / С финансовата подкрепа на Национален фонд култура по  "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022"

Logo of NFC
bottom of page