top of page

Четвърти годишен международен конкурс за абстрактно нефигуративно изкуство "21х21" 2022

        Целта на конкурса е да направи обзор върху различни авторски търсения  и да събере на едно място артисти от цял свят

Правила на конкурса:

1. Всеки артист може да участва само с една творба с точни размери 21х21 см върху картон/бирен картон - дебелина между 2 и 3 мм, без ограничение в техниката на рисуване или живопис. Няма да бъдат приемани творби с размери, по-малки или по-големи от тези 21x21 cm. Действителното изображение може да бъде по-малко от 21x21cm, но не и размерът на картона. Произведението не трябва да бъде рамкирано. Приемат се и произведения на изкуството създадени в дигитална среда и фотографии.

Моля, подпишете творбата си на гърба, конкурсът е анонимен!

Тази година конкурсът ще се проведе на два етапа
1. Моля, изпратете снимка на творбата си, до 21 януари 2023 г. на електронната поща на галерията: office@a-cube.gallery с тема: 21x21 и вашето име. В имейла опишете техниката и името на картината, цената в евро, ако се продава, както и пълното си име и пощенски адрес, на който да изпратим обратно творбата Ви. За улеснение на контакта, моля, напишете телефонен номер за връзка. Ние не споделяме лична информация с трети страни. След междинно оценяване, ако работата Ви бъде одобрена, ще Ви изпратим имейл, за да потвърдим приемането ѝ за участие в конкурса, както и начините по които може да платите таксата за участие. Ще трябва да изпратите работата си до: Енил Николов Енчев, пощенска кутия 812, София 1000, България. Ако използвате куриерска услуга ЕКОНТ, моля получател да бъде Енил Николов Енчев - тел. 0888802367, София 1680 офис Бели Брези ул. Лерин №41.
2. Журирането на приетите творби ще бъде от 14 до 18 февруари 2023 година

3. Таксата за участие е 40 лева и покрива разходите за организиране на изложбата, издаване на каталог от изложбата (по два екземпляра за всеки участник), в който е представена всяка творба, плакати и рекламата за изложбата, както и разходите за опаковане на обратната поща. Ще бъдат върнати с ЕКОНТ за сметка на получателя.

Таксата за участие трябва да бъде платена със съобщението "Конкурс за абстрактно изкуство 21x21 2022".

5. Ще обявим наградите по време на откриването на изложбата. Първата награда е 280 EUR и самостоятелна изложба в [a] cube contemporaryВтората награда е 140 EUR и самостоятелна изложба в [a] cube contemporary.
6. Изложбата на конкурсните творби ще бъде открита на 28 февруари 2023 г. и ще продължи до 28 март 2024 г.
7. Непродадените творби ще бъдат върнати на изпращача в рамките на три месеца след края на изложбата. Всеки участващ артист ще получи два каталога от изложбата.
8. Творбите
 ще се приемат по пощата, или с куриер в периода от 28 януари 2023 г. до 18 февруари.

9. Галерията не взима комисионна от продажби на участвалите в конкурса произведения.

Може да свалите каталога от 2018/2019 тук

Може да свалите каталога от 2019/2020 тук

Може да свалите каталога от 2020/2021 тук

bottom of page