SOLO EXHIBITION DREAMS : KARINA POPOVA 04.12 / 20.01.2021 / САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА КАРИНА ПОПОВА
“One-year program to support private professional organizations in the field of arts” / „Едногодишна програмa за подкрепа на частни професионални организации в сферата на изкуствата“
  • Facebook

contemporary art gallery sofia галерия за съвременно изкуство софия © 2015/2021 Еnil